Be Well Media
Fraňa Kráľa 4
811 05
Bratislava
radomir.brhlik@bewellmedia.sk

+421 918 616 200Fakturačné údaje
Be Well Media, s.r.o., Fraňa Kráľa 4,
811 05 Bratislava
IČO: 50285891 DIČ: 2120266962,
Bankové spojenie: SK15 1100 0000 0029 4402 6573
Zapísaná: Bratislava I, sro, vl. č. 111170/B