Magazín LÁV oslovuje všetkých,
ktorým je srdcu blízka tematická trilógia 'body love soul'. 

Ponúka priestor hodnotným témam,
zjavom a kreáciám, ktoré rezonujú
v spoločnosti. 

Pozitívnym zameraním a moderným dizajnom je svojbytným imprintovaným médiom podnetných posolstiev
a inšpiratívnych počinov.

Ideový obsah a kreatívnu formu má na svedomí Radomír Brhlík, zakladateľ
a šéfredaktor. 

LÁV je s láskou vytváraný na Slovensku.