Spájame ľudí

Hľadáme súvislosti

Formujeme značky

Vytvárame nové koncepty

Komunikujeme s médiami 

Organizujeme eventy
Vydávame LÁV
Pozývame NAFILM


Kontakt: Radomír Brhlík, Be Well Media, Fraňa Kráľa 4, 811 05, Bratislava, radomir.brhlik@bewellmedia.sk +421 918 616 200