Spájame ľudí

Hľadáme súvislosti

Formujeme značky

Vytvárame nové koncepty

Komunikujeme s médiami 

Organizujeme eventy
Vydávame LÁV
Pozývame NAFILM


Kontakty
Radomír Brhlík, radomir.brhlik@bewellmedia.sk +421 918 616 200

Barbora Sosková Dudinská, barbora.soskova.dudinska@bewellmedia.sk, +421 948 197 001


Be Well Media,
Fraňa Kráľa 4, 811 05, Bratislava