Magazín LÁV oslovuje všetkých, ktorým je srdcu blízka tematická trilógia 'body love soul'.

Ponúka priestor hodnotným témam, zjavom a kreáciám, ktoré rezonujú v spoločnosti.

Pozitívnym zameraním a moderným dizajnom je svojbytným
imprintovaným médiom podnetných posolstiev 
a inšpiratívnych počinov.

LÁV je s láskou vytváraný na Slovensku.