Spájame ľudí

Hľadáme súvislosti

Formujeme značky

Vytvárame nové koncepty

Komunikujeme s médiami 

Organizujeme eventy 

Vydávame LÁV
Pozývame na film 


radomir.brhlik@bewellmedia.sk, +421 918 616 200