Spájame ľudí

Hľadáme súvislosti

Formujeme značky

Vytvárame nové koncepty

Komunikujeme s médiami 

Organizujeme eventy 

Vydávame LÁV 
Pozývame na film 


Radomír Brhlík 

PR manažér

radomir.brhlik@bewellmedia.sk

+421 918 616 200